top of page
Ubiquitous Gruvs Logo 2021.png


Правила и услови

Добредојдовте во Ubiquitous Gruvs LLC

 

Овие одредби и услови ги прикажуваат правилата и прописите за користење на веб-страницата на Ubiquitous Gruvs LLC, лоцирана на https://www.ubiquitousgruvs.com/.

 

Со пристапување на оваа веб-локација претпоставуваме дека ги прифаќате овие одредби и услови. Не продолжувајте да го користите Ubiquitous Gruvs LLC доколку не се согласувате да ги почитувате сите услови наведени на оваа страница.

 

Следната терминологија се применува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и Известување за одрекување и сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се однесуваат на вас, на лицето кое е најавено на оваа веб-локација и е во согласност со условите и условите на компанијата. „Компанијата“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се однесува на нашата компанија. „Партија“, „Парти“ или „Нас“ се однесува и на Клиентот и на нас самите. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќањето и разгледувањето на плаќањето неопходно за да се преземе процесот на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин за експресна цел за задоволување на потребите на Клиентот во однос на обезбедувањето на наведените услуги на компанијата, во согласност со и подлежи на преовладувачкото право на Холандија. Секоја употреба на горната терминологија или други зборови во еднина, множина, голема буква и/или тој/таа или тие се земаат како заменливи и затоа се однесуваат на истото.

 

Колачиња

 

Ние користиме колачиња. Со пристап до Ubiquitous Gruvs LLC, се согласивте да користите колачиња во договор со Политиката за приватност на Ubiquitous Gruvs LLC.  

 

Повеќето интерактивни веб-локации користат колачиња за да ни дозволат да ги вратиме деталите на корисникот за секоја посета. Колачињата се користат од нашата веб-локација за да се овозможи функционалноста на одредени области за да им се олесни на луѓето што ја посетуваат нашата веб-локација. Некои од нашите партнери/рекламни партнери може да користат и колачиња.

 

Лиценца

 

Освен ако не е поинаку наведено, Ubiquitous Gruvs LLC и/или неговите даватели на лиценца ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на Ubiquitous Gruvs LLC. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Можете да пристапите до ова од Ubiquitous Gruvs LLC за ваша лична употреба подложени на ограничувања поставени во овие услови.

 

Не смеете:

 

  Објавете повторно материјал од Ubiquitous Gruvs LLC

  Продавајте, изнајмувајте или давајте подлиценца материјал од Ubiquitous Gruvs LLC

  Репродуцирајте, дуплирајте или копирајте материјал од Ubiquitous Gruvs LLC

  Прераспределете ја содржината од Ubiquitous Gruvs LLC

 

 

Овој договор ќе започне на датумот на овој договор. Нашите Правила и Услови се создадени со помош на https://www.privacypolicies.com/blog/sample-terms-conditions-template/ • Шаблонот Услови и правила.

 

Делови од оваа веб-локација нудат можност за корисниците да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб-страницата. Ubiquitous Gruvs LLC не филтрира, уредува, објавува или прегледува коментари пред нивното присуство на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на Ubiquitous Gruvs LLC, неговите агенти и/или филијали. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. До степен што е дозволен со важечките закони, Ubiquitous Gruvs LLC нема да биде одговорен за коментарите или за каква било одговорност, штети или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на каква било употреба на и/или објавување и/или изглед на коментарите на оваа веб-локација.

 

Ubiquitous Gruvs LLC го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани сите коментари што може да се сметаат за несоодветни, навредливи или да предизвикаат прекршување на овие Услови и правила.

 

Вие гарантирате и застапувате дека:

 

 

  Имате право да ги објавувате коментарите на нашата веб-страница и ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;

  Коментарите не навлегуваат во право на интелектуална сопственост, вклучително и без ограничување авторски права, патент или заштитен знак на трета страна;

  Коментарите не содржат клеветнички, клеветнички, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал што претставува нарушување на приватноста

  Коментарите нема да се користат за барање или промовирање бизнис или обичај или презентирање комерцијални активности или незаконски активности.

 

 

Со ова му давате на Ubiquitous Gruvs LLC не-ексклузивна лиценца за користење, репродуцирање, уредување и овластување други да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во сите форми, формати или медиуми.

 

Хиперврска до нашата содржина

 

Следниве организации можат да се поврзат со нашата веб-страница само со претходно писмено одобрение:

 

 

  Владини агенции;

  Пребарувачите;

  Новински организации;

  Дистрибутерите на онлајн директориуми може да се поврзат со нашата веб-локација на ист начин како што хиперлинкуваат до веб-страниците на други наведени бизниси; и

  Акредитирани бизниси ширум системот, освен што бараат непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за собирање средства кои можеби нема хиперлинк до нашата веб-страница.

 

 

Овие организации може да се поврзат со нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-локацијата се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи и/или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

 

Може да разгледаме и одобриме други барања за поврзување од следниве видови организации:

 

 

  вообичаено познати извори на информации за потрошувачите и/или деловните информации;

  dot.com заедница сајтови;

  здруженија или други групи кои претставуваат добротворни организации;

  дистрибутери на онлајн директориуми;

  интернет портали;

  сметководствени, правни и консултантски фирми; и

  образовните институции и трговските здруженија.

 

 

Ќе ги одобриме барањата за поврзување од овие организации ако одлучиме дека: (а) врската нема да не натера да изгледаме неповолно кон себе или кон нашите акредитирани бизниси; (б) организацијата нема никакви негативни записи кај нас; (в) користа за нас од видливоста на хиперврската го компензира отсуството на Ubiquitous Gruvs LLC; и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурсите.

 

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

 

Ако сте една од организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-локација, мора да не информирате со испраќање е-пошта до Ubiquitous Gruvs LLC. Вклучете го вашето име, името на вашата организација, информациите за контакт, како и URL-то на вашата страница, списокот на какви било URL-адреси од кои имате намера да се поврзете до нашата веб-страница и списокот на URL-адресите на нашата веб-локација до кои сакате да врска. Почекајте 2-3 недели за одговор.

 

Одобрените организации можат хиперлинк до нашата веб-страница на следниов начин:

 

 

  Со користење на нашето корпоративно име; или

  Со користење на единствениот локатор на ресурси што е поврзан со; или

  Употребата на кој било друг опис на нашата веб-страница е поврзана со тоа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страницата на поврзувачката страна.

 

 

Нема да биде дозволено користење на логото на Ubiquitous Gruvs LLC или други уметнички дела за поврзување без договор за лиценца за трговска марка.

 

iFrames

 

Без претходно одобрување и писмена дозвола, не смеете да креирате рамки околу нашите веб-страници кои на кој било начин ја менуваат визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

 

Одговорност за содржината

 

Ние нема да бидеме одговорни за која било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Се согласувате да не заштитите и да не браните од сите тврдења што се појавуваат на вашата веб-локација. Ниту една врска(и) не треба да се појавуваат на која било веб-страница што може да се толкува како клевета, непристојна или криминална, или која ги прекршува, на друг начин крши или застапува прекршување или друго прекршување на правата на трета страна.

 

Вашата приватност

 

 

Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност

 

Резервација на права

 

Го задржуваме правото да бараме да ги отстраните сите врски или која било одредена врска до нашата веб-страница. Вие одобрувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница на барање. Исто така, го задржуваме правото да ги прифатиме овие одредби и услови и политиката за поврзување во секое време. Со континуирано поврзување со нашата веб-локација, вие се согласувате да се обврзувате и да ги следите овие услови за поврзување.

 

Отстранување на врски од нашата веб-страница

 

Доколку најдете некоја врска на нашата веб-страница која е навредлива од која било причина, можете слободно да контактирате и да не информирате во секој момент. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но не сме обврзани или да ви одговориме директно.

 

Ние не гарантираме дека информациите на оваа веб-локација се точни, не гарантираме за нејзината комплетност или точност; ниту пак ветуваме дека ќе се погрижиме веб-локацијата да остане достапна или дека материјалот на веб-локацијата е ажуриран.

 

Одрекување од одговорност

 

До максималниот степен дозволен со применливиот закон, ги исклучуваме сите застапувања, гаранции и услови кои се однесуваат на нашата веб-локација и користењето на оваа веб-локација. Ништо во ова одрекување нема да:

 

 

  ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;

  ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за измама или лажно лажно претставување;

  ограничете која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен според важечкиот закон; или

  исклучете која било наша или ваша обврска што не може да биде исклучена според важечкиот закон.

 

 

Ограничувањата и забраните на одговорност поставени во овој Дел и на друго место во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски кои произлегуваат од одрекувањето, вклучувајќи ги обврските кои произлегуваат од договорот, во деликт и за прекршување на законската должност.

 

Сè додека веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедуваат бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од каква било природа.

bottom of page